Pakalpojumi

Elektrotīkli ar spriegumu līdz 20 kV, iekšējie elektrotīkli ar spriegumu līdz 1 kV:

 • Kabeļu līnijas līdz 20 kV
 • Gaisvadu līnijas līdz 20 kV
 • Transformatoru apakšstacijas līdz 20 kV
 • Sadales ietaises līdz 20 kV
 • Elektrotīklu projektēšana līdz 20 kV
 • Apgaismošanas un spēka elektroinstalācijas ar spriegumu līdz 1 kV
 • Objektu zibens aizsardzības izbūve
 • Ārējie un iekšējie telekomunikācijas tīkli (celtniecība, rekonstrukcija, remonts, projektēšana)
 • Vājstrāvas tīkli
 • Elektrotīklu projektēšana līdz 20 kV
 • Apgaismošanas un spēka elektroinstalācijas ar spriegumu līdz 1 kV
 • Objektu zibens aizsardzības izbūve
 • Ārējie un iekšējie telekomunikācijas tīkli (celtniecība, rekonstrukcija, remonts, projektēšana)
 • Saules paneļu uzstādīšana
 • Dažāda veida elektriskie mērījumi un pārbaudes