Izbūvētie objekti

 1.Trīs vēja elektrostaciju ENERCON E-82 pieslēgšana elektrotīkliem, pievadceļu un stāvlaukuma izbūve 2016.gads
 2. TP8470 Krasta iela un TP818 "Vidusskola" 20kV un 0,4kV GVL pārbūve Saldus pilsētā   2016.gads
3 . 20kV GVL A6401 (1-49) N685, N6016 un N658 rekonstrukcija Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā  2017.gads
 4. 20kV GVL A503 (b32-b59) pārbūve Usmas pagastā, Ventspils novadā  2017.gads 
 5.20kV GVL N8109, N870, A8042 pārbūve Saldus pilsētā (1.daļa) 2017.gads 
 6. 10kV KL izbūve no A/st. 63 līdz TP191 un TP1444 Liepājas pilsētā 2017.gads
 7.Ārējo elektrotīklu, zemējuma un zibensaizsardzības izbūve objektā: "Veikala ēkas jaunbūve (IKEA) "Mežaizvēji", Dreiliņi, Stopiņu novads" 2017.gads
8. 20kV GVL demontāža un 20kV kabeļu līnijas izbūve Skrundas pilsētā 2018.gads
 9.Rembates ielas jaunbūve, laukumu un teritorijas inženiertīklu, caurlaides kontroles ēkas būvniecība Rīgā, Augusta Deglava ielā 161 2018.gads
 10.Gājēju-velosipēdistu celiņa gar autoceļa P97 Jelgava-Dobele-Annenieki, posmā no Dobeles līdz Gardenei km 34.00-37,16 izbūve 2018.gads
 11.TP1469 un TP1481 10kV slēgiekārtas nomaiņa Liepājas pilsētā  2019.gads
 12.Uzvaras ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO), Dobeles pilsētā 2019.gads
 13.20kV GVL pārbūve Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā (posms Nr.1) 2019.gads
 14.Ārējie un iekšējie elektrotīkli, ārējo vājstrāvu tīkli un citi būvniecības darbi objektā "Tirdzniecības ēkas jaunbūve Ganību ielā 182, Liepājā" (LIDL) 2019.gads
 15.10kV pieslēguma izbūve, zemējuma kontūra izbūve tirdzniecības centram un dārzniecības veikalam, zibensaizsardzības izbūve tirdzniecības centram objektā "Tirdzniecības centrs Smaidu ielā 18, Dreiliņi, Stopiņu novads" 2020.gads
 16.Elektromontāžas iekšējo un ārējo tīklu izbūves darbi, gaismekļu montāžas darbi objektā: "Stopiņu novada kultūras centra jaunbūves būvniecības darbu veikšana" 2020.gads
 17.Iekšējo un ārējo elektrotīklu izbūve objektā: "Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā, 1. un 2. kārtas būvdarbi" 2021.gads
 18. Dzelzsbetona izstrādājumu un betona režotnes kompleksa būvniecība Cukura ielā 34, Liepājā 2021.gads
 19.Oskara Kalpaka 15.vidusskolas mācību un sporta infrastruktūras telpu vienkāršota atjaunošana 2021.gads
 20.Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana2022.gads